Thursday, December 18, 2008

a.d. XV Kal. Ian.

Bonos corrumpunt mores congressus mali.
–Tertullian

No comments:

Post a Comment