Thursday, May 20, 2010

a.d. XIII Kal. Ivn.

Bonos corrumpunt mores congressus mali.
-Tertullianus

No comments:

Post a Comment