Tuesday, December 22, 2009

a.d. XI Kal. Ian.

Bonos corrumpunt mores congressus mali.
-Tertullianus

No comments:

Post a Comment