Thursday, June 19, 2008

a.d. XIII Kal. Iul.

Nulla tam bona est fortuna de qua nihil possis queri.
–Publilius Syrus

No comments:

Post a Comment